196 Napoli

Sardellen, Kapern, Oliven 6, Knoblauch